Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

El titular del web i responsable del tractament, és PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L. amb domicili en C / Dos de Maig, Nº 127 d’Ontinyent (46870) València i CIF B-98.276.207 és la titular del Portal i el posa a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els serveis que presta PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L. així com el de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

Dades de Contacte

Telèfon de contacte: 962910380

Email: administracion@periodicontinyent.com

Dades de Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO)

Per a qualsevol gestió o sol·licitud pel que fa a la privacitat de PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L., l’usuari podrà dirigir-se a la nostra adreça de correu electrònic administracion@periodicontinyent.com

1.- Finalitat Amb quines finalitats tractem les seues dades?

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L. informa l’Usuari de l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal (fitxer denominat “USUARIS WEB”) creat amb les dades obtingudes a la pàgina web per i per a PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L. i sota la seua responsabilitat.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de facilitar informació sobre la prestació dels serveis oferts pel Portal, així com atendre i gestionar les consultes realitzades pels usuaris a través d’aquesta via.

  • Els terminis de conservació de les dades que els usuaris ens proporcionen a través dels formularis presents a la web són els següents:
    • En el cas de consultes: Una vegada contestada la consulta, l’any en curs
    • En el cas de contractar algun dels nostres serveis: Mentre dure la relació contractual

2.- Legitimació Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris és el propi consentiment de la persona interessada.

Així mateix, l’oferta prospectiva de serveis està basada en el consentiment que se sol·licita a l’usuari sense que cap cas la retirada d’aquest consentiment condicione l’execució d’altres finalitats.

L’usuari no té l’obligació de facilitar-nos les seues dades personals, però en cas de no facilitar-nos les dades mínimes sol·licitades, no es podran dur a terme les operacions que s’ofereixen online a la nostra web, com ara atendre les consultes, contactar, deixar un comentari , participar en el Bloc i / o accedir a la zona usuaris, etc.

A més, informem que l’usuari podrà revocar el consentiment per a la recollida i tractament de les seues dades personals en qualsevol moment, mitjançant el procediment que establim per a això, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

3.-   Destinataris A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

? Les dades que es recullen en aquesta web mitjançant els formularis corresponents no seran cedides a tercers i únicament podran ser objecte de comunicació a altres empreses que exerceixen d’encarregats del tractament de dades personals, i que només tractaran les dades conforme a les estrictes indicacions que PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L. estableix amb aquests encarregats. En tot cas les dades seran comunicades dins de l’espai de la Unió Europea i només per als fins anteriorment indicats.

4.- Drets Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Als usuaris del web titularitat de PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L. se’ls garanteix els drets que s’estableixen en la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals:

En primer lloc, l’usuari té dret a obtenir una confirmació sobre si en PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE ONTINYENT, S.L. s’estan tractant dades personals que li concerneixen o no.

Els usuaris tindran dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

Els usuaris tenen dret a oposar-se a el tractament de les seves dades personals, de manera que PROJECTES DE COMUNICACIÓ D’ONTINYENT, S.L. deixarà de tractar les seves dades, excepte si hi ha motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els usuaris tenen la facultat de sol·licitar a PROJECTES DE COMUNICACIÓ D’ONTINYENT, S.L. que limiti els tractaments de les seves dades personals quan es compleixin els requisits que el Reglament UE 2016/679 exigeix.

PROJECTES DE COMUNICACIÓ D’ONTINYENT, S.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, segons el que disposa el RGPD 2016/679 de 27 abril 2016.

Finalment, informem que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

En el següent link obtindrà més informació sobre les reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf;jsessionid=3FC268F548C59FFD4F289FCC645855EA

5.- Comunicacions Comercials

PROJECTES DE COMUNICACIÓ D’ONTINYENT, S.L. podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través de l’correu electrònic i mitjans equivalents en compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l’Usuari en el moment de recollir les dades corresponents. L’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a PROJECTES DE COMUNICACIÓ D’ONTINYENT, S.L. (A la nostra adreça de correu electrònic administracion@periodicontinyent.com).