‘ONTINYENT EN VIU’. La nostra és una ciutat d’artistes i d’amants de la música. La pandèmia també ha afectat aquest sector i apareixen noves formes de consumir cultura. Aquesta setmana entrem dins de l’OntiFest Virtual.