La nova situació obliga a canviar i adaptar-se. El servei de roba de Cáritas Ontinyent continua realitzant-se, però ho fa amb condicions especials. Per a la distribució a famílies necessitades, en cas d’emergència, cites i horaris concertats a partir de les pròpies parròquies. Per a la donació de roba de la gent, els contenidors.